Thursday, August 8, 2013

नवा डिझायनर

माझ्या "शिकाशिकावा" या ब्लॉग वरती एक नवा डिझायनर उद्याला येतोय :)
वंदना आता किती एक्स्पर्ट झाली आहे विणकामात तुम्हाला माहितीच आहे. आता तर तिच्यात  "अपने बलाबुते पार" विणायची क्षमता पण आलीय :) मध्यंतरी तिला नेट वरती एक फ्रॉक फार आवडला. तो करता येईल का असे मला तिने विचारले. खरे तर त्या साईटवर कसे करायचे हे थोडक्यात लिहिले होते. म्हणून मी तिला त्यावरून करायला सुचवले. अर्हात ते सारे इंग्रजीत होते अन आपल्या ब्लॉगच्या मानाने खुपच त्रोटक होते. पण वंदना ची कमाल तिने अगदी बरोब्बर केले. शाब्बास वंदना :)

सारा फ्रॉक झाला. पण गळ्याला तिला जरा जास्तच ओके बोके वाटत होते. मग मी तिला गळ्याजवळ खांब घाल सांगितले. अन तिने ते घालताना मस्त डिझाईन बनवले, आपल्याच मनाने :) बघा तयार होतोय ना डिझायनर?


No comments:

Post a Comment