Thursday, February 21, 2013

माझ्या विद्यार्थिनींच्या कलाकृती

माझ्या " शिका शिकवा" या ब्लॉग मधल्या विद्यार्थिनींच्या या कलाकृती :

हा वंदना विणत असलेला फ्रॉक, आता चांगला आकार घेऊ लागलाय.


हा उमा विणत असलेला फ्रॉक.


No comments:

Post a Comment