Thursday, March 17, 2016

रंग दे, रंग रेजवा...

कुमार गंधर्वांची ही चिज, मधमात सारंग मधली
https://youtu.be/CQbOpdp4Sos

रंग दे रंग रेजवा
जैसी मोरी पिया की पगरिया

रंग दे मोरी सुरंग चुनरिया
जैसी मोरी पियाकी पगरिया
--------

किती तो उकाडा.... अगदी काहिली होतेय जिवाची. त्यात तोही नाही जवळ. एकच सुखाची गोष्ट, तो येणार आहे, लवकरच... त्याच्या आगमनाची वार्ताही किती सुखावणारी... जणुकाही ग्रीष्मातल्या दुपारी वळवाची चाहूल.

आता इतक्यात हे विरहाचे  दिवस संपतील अन मग त्याच्या संगतीत नवीन वसंत फुलेल.
तो येणार, कशी सजवू स्वता:ला? कोणती नवीन वसनं आणू?  कोणत्या रंगात रंगवू?

ए, रंगरेजवा मला मदत कर ना... माझ्या त्याची पगडी कोणत्या रंगात असेल बरं? त्या रंगात रंगवून दे ना माझी चुनरिया. कोणता रंग विचारतोस? अं.... असं कर सगळेच रंग आण तुझे अन सगळ्याच दे बरं रंगवून.

तसंही तो आला की सारेच रंग फुलणार आहेत :-)
आधी  थोडा भांडणाचा मग थोडा रुसव्या फुगव्याचा, तो इतके दिवस आला नाही म्हणून थोडी तर रुसणारच ना मी?
मग थोडा त्याच्या समजूत घालण्याचा. मग आमच्या दोघांच्या प्रेमाचा,  ....

 सगळेच रंगव रे रंगरेजवा... हा विरक्तीची पांढरा रंग  सारा सारा रंगवून टाक, वसंत फुलवून टाक.... माझ्या त्याच्या  रंगात बुडवून टाक रे मला...

तू तर साऱ्या जगाचा रंगरेजवा,  तुला माहितीच आहेत साऱ्या जगाचे, अगदी माझ्या त्याचेही सारे रंग. मग माझी चुनरिच काय, मलाच रंगवून टाक ना त्याच्या रंगात.

इतके रंगव इतके रंगव की मी मी न राहिन, ना तो तो राहिल. असं रंगव रे रंगरेजवा....

                                                                     

No comments:

Post a Comment