Thursday, April 10, 2014

एक सूचना

माझ्या ऑनलाईन विणकाम शिकण्याच्या क्लासमध्ये इच्छुक असणा-यांसाठी एक महत्वाची सूचना :
या क्लासमध्ये येऊ इच्छिणा-यांनी कृपया आधी माझ्याशी ई मेल द्वारे संपर्क साधावा. नुसती फि ट्रान्सफर करू नये, ही विनंती !

No comments:

Post a Comment