Thursday, July 11, 2013

सखे ग...अगदी विश्वासाने जिच्या खांद्यावर विसावावे अशी ही सखी
_____________________________________________


अग, आहेस का ग ? खूप गरज आहे तुझ्याशी बोलायची, बोल ग...
(आता तिची सगळी वाक्य ... अशी; कारण ती प्रत्येकीची वेगवेगळी अन वैयक्तिक )
काय झालं? बरी आहेस ना
...................
काय झालं
.................
झालं काय पण?
....................
बोल, बोलुन मोकळी हो
.....................
काय झालं नीट सांग
.........................
म्हणजे?
.......................
...............................
......................
अग हे सगऴीकडे असेच असते...जो करतो त्याच्यकडुनच जास्त अपेक्षा असतात
.........................
अग असं नाही ग
...............................
हो, अग त्यांना लक्षातच येत नाहि
.......................
अग माझी बायो...
.......................
........................
.................
हो ग अगदी खरं
..........................
.......................
..........................
बरोबर आहे
.................
.......................
सगळ्या पुरुषांना ना काहीगोष्टी कळतच नाहीत अगदी
..........................
अन त्यांते विश्व, काही वेगळेच असते
.....................
अगदी अगदी
सेम हिअर ग
......................
...............................
माझी पण अशीच चिडचिड होते ग....
.............................
पण एक लक्षात ठेव आयुष्यभरासाठी
पुरुष हा वयाने मोठा होतो पण मनाने तो कधीच मोठा होत नाही.
...........................
माझा अनुभव आहे हा
........................
आपण जेव्हा आजारी पडतो तेव्हा तो प्रथम गोंधळतो
........................
मग घाबरतो
मग काही करू शकत नाही म्हणुन चिडचिड करतो
.................................
खरं सांगायच तर वयाने वाढलेले ते एक पोर असते.
वय वाढलेले म्हणुन इगो
.............................
........................
अन पोर म्हणुन केअरिंग कसे ते माहिती नाही. फार अभावानेच केअरिंग असणारे पुरुष पाहिले मी
.......................
त्यातून जी बाई कर्तुत्ववान तिचा नवरा हमखास असा नाही, नाहीच
................................
............................
अन मी सगळ्यांसाठी हे करताना सगळे म्हणजे कोण हे ठरव बसुन
अन फक्त त्यांच्यासाठीच सारे कर
....................................
अन ते करताना माझ्यासाठी फक्त आणि फक्त मीच हे कोरुन ठेव मनात
...............................
अन हे सारख सांगत रहायच मनाला
..................
.................
अवघड आहेच पण जमत.
...........................
सर्वात महत्वाचे, स्वत:ला माफ करायला शीक
........................
एखादी गोष्ट नाही जमली करायला तर काही गुन्हा नाही केला
एक दिवस एखादे काम केले नाहीस तर जग बुडी नाही होत
......................................
अन तू कुचकामी पण होत नाहीस
....................................
मला जमणार नाही हे म्हणायचे धाडस कर
...................................
तसे केलेस तर त्याचा अपमान होत नाही
उलट हे म्हणु शकण्याचा हक्क त्याचाच आहे, त्यालाच हे तू म्हणु शकतेस हे सांग
...................................
................................
ती राहणारच ना...ते तुझ पहिलं पोर आहे हे विसरु नको स्मित
..........................
शेरे ना, मारु दे. हसत म्हण.... बघ बाबा मला जमत नाहीये, तू शिकव ना जरा; की तूच करतोस?
.......................
...........................
आपण बायका ना सारेच्या सारे फार सिरियसली घेतो. थोडं हलकं घ्यायला शिकायला पाहिजे.
..............................
मग काय करायच?
आपल्या मानेला आपलाच खांदा द्यायचा
......................
..............................
अवघड आहे, हो आहेच अवघड पण उपाय नाही
साध्य करायचेच...जमते
...........................
या सा-यातून गेलेय ना मी पण
सो कळतेय मला काय होते ते
.........................
बघ आताही करुन बघ
............................
हलकेच मान सैल सोड
हळूहळू स्वतःच्याच खांद्यावर टेकवायचा प्रयत्न कर
.....................
जमेल अन रिलिफही वाटेल
शब्दशा सांगते, इट वर्क्स
........................
बरं असू दे आता सारं तसच. तू थोडी झोप आता.
....................................
सगळे विचार, शंका, कटकटी सगळे माझ्याकडे सोपव आणि पड निवांत,मी आहे स्मित
.......................
ओके ओके, झोप बघू आता शांत, गुणाची बाय माझी, शांत हो....

No comments:

Post a Comment