Friday, May 24, 2013

क्रोशाची फुले

नेट वर बघत असताना एका फ्रेंच साईट वर क्रोशाने केलेली फुले बघितली. फारच सुंदर होती. मलाही मोह आवरला नाही. प्रयोग करून बघितला. खूप नाही जमली, पण प्रयत्न केला तर अजून जमू शकतील असे वाटतेय. बघुयात :)


सध्या हा पहिला प्रयोग :

No comments:

Post a Comment