Thursday, March 14, 2013

माझ्या विद्यार्थिनीचा माझ्या ब्लँकेटला झब्बू

मी बिस्कीट विणीचे ब्लँकेट  विणले होते; त्याला माझ्या विद्यार्थिनीने; वंदनाने झब्बू दिला तो हा असा :)


हा त्याचा क्लोज अप

  शाब्बास वंदना :)

No comments:

Post a Comment