Tuesday, January 15, 2013

"शिकाशिकावा" आता फक्त सदस्यांसाठी

आज पासून माझा विणकाम आणि भरतकामाचा शिकवण्यासाठीचा ब्लॉग : www.shikavashikavi.blogspot.com हा आता फक्त सदस्यांसाठी सुरु  झाला आहे. तिथे  रोज काही ना काही नवीन शिकवण्याचा माझा प्रयत्न राहील.

आज पासून लगेचच काहींनी शिकायला सुरुवातही केलीय. मला आणि त्यांनाही खूप मजा येतेय.
सध्या माझी त्याच ब्लॉगची लगीनघाई असल्याने बाकीच्या ब्लॉगवर थोडी सुस्त असेन मी :)

अजूनही काहींना या सहभागी व्हायचे असेल त्यांनी उजवीकडच्या "Contact me" यामध्ये आपली माहिती भरून पाठवावी. त्या सदस्यांना फेब्रुवारी २०१३ साठी सदस्यत्व देण्याचा मी प्रयत्न करेन, धन्यवाद !

No comments:

Post a Comment