Friday, January 11, 2013

मुदत वाढ

शिकाशिकवा ब्लॉगची ही सुरुवातच असल्याने जानेवारी २०१३ साठीचे सदस्यत्व घेण्याची मुदत १४ जानेवारी पर्यंत वाढवली आहे.
त्यानंतर, १५ तारखेपासून हा ब्लॉग केवळ सदस्य झालेल्यांसाठीच चालू राहील :)
ज्यांना ह्या ब्लॉगचे सदस्यत्व फेब्रुवारी २०१३ वा नंतर घ्यायचे आहे त्यांनी कृपया
उजवी कडच्या " Contact Me " इथे आपली माहिती लिहून पाठवावी. 

No comments:

Post a Comment