Monday, November 14, 2011

पृथ्वीचे पाणिग्रहण

दिपज्योती दिवाळी अंक २०११ मध्ये प्रकाशित झालेली ही माझी पहिली दृकश्राव्य कविता

 

No comments:

Post a Comment