Tuesday, November 12, 2013

स्वयंभू शंभू

मी काही आस्तिक नाही पण तरीही निसर्गातला हा स्वयंभू शंभू मनाला भावून गेला :)


No comments:

Post a Comment