Wednesday, June 1, 2011

हात मेल्या तुला काही लाज......

निवांत पहुडलेली ही आम्ही गेल्यावर जरा काँशसच झाली होती.
तशात तो आला अन थेट तिच्या जवळ गेला, अन अगदी लाडात आला
हिला आला राग. आधीच सारी लोकं बघाताहेत, अन त्याने इतक्या लोकांसमोर असे चाळे करावेत...
हात मेल्या तुला काही लाज ?
अन हा अजून एक फटका
हुरमुसलेला तो
पुन्हा मनमिळवणी करण्याचा एक असफल प्रयत्न
अन मग लोकांवर रागावलेला तो. आमच्या एकांतात ढवला ढवळ करताय? चला पळा सगळे....

No comments:

Post a Comment