Thursday, July 1, 2010

अ‍ॅनिमेशनचे माझे काही सुरुवातीचे प्रयोग.

१. एक मधमाशांचे उधळलेले पोळे

video


२. हा आहे एक बॅले डान्स

video


३. हा पाऊस

video


४. हा खळखळ वाहणारा झरा

video

५. हा पृथ्वीचा विनाश

video

No comments:

Post a Comment