Thursday, July 1, 2010

अ‍ॅनिमेशनचे माझे काही सुरुवातीचे प्रयोग.

१. एक मधमाशांचे उधळलेले पोळे
२. हा आहे एक बॅले डान्स
३. हा पाऊस
४. हा खळखळ वाहणारा झरा५. हा पृथ्वीचा विनाश

No comments:

Post a Comment