Tuesday, June 8, 2010

सुर्याला गिळणारा पक्षी

आपल्या कोठल्यातरी गोष्टीत लहानपणी वाचल्याचं आठवतय, सुर्याला गिळणारा पक्षी... ! नाही, नाही हनुमान किंवा मुक्ताईची 'मुंगी ...' नाही. कोणत्यातरी पक्षाची गोष्ट होती ती. परवा ताम्हणी घाटात गाडीतून जाताना हा ढग दिसला अन मला ती गोष्ट्च आठवली. तुम्हालाही वाटतय का, की गिळणार तो महाकाय पक्षी सुर्याला ? चालत्या गाडीतून टिपलाय त्यामुळे खिडकीची काचही आलीय, त्याबद्दल क्षमस्व !


No comments:

Post a Comment